ارزش کمپانی اپل در زمان رونمایی از اولین آیفون 170 میلیارد دلار بود.   آیفون توانست بر خلاف تصوراتی که در زمان رونمایی اولین نسخه ش وجود داشت به استراتژیک ترین محصول اپل تبدیل بشود و مجموعه اپل قادر شد قله های دوردست رو راحت تر فتح کند.